Home

 

Werkplaats-theater 

THEATER & IMPROVISATIE 

“Werkplaats-Theater is een inclusief theatergezelschap. We werk met mensen die zich een kwetsbare positie bevinden.

Deze mensen wil ik een  bereikbaar podium bieden. Wij bevorderen de artistieke toegankelijkheid op het gebied van theater.”

Werkplaats-theater biedt een veilige omgeving, als dagbesteding,  waar iedereen kan meedoen met en zonder een beperking, arm of rijk, anders denkende of zijn… om samen theater te maken. We zijn een formele zorgaanbieder.

We creëren diverse en boeiende theaterproducties die de rijkdom van verschillende achtergronden en ervaringen weerspiegelen.

Ons doel is om individuen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en zelfexpressie door middel van acteer- en theateractiviteiten.

Met regelmatige workshops en producties streven we ernaar om een gemeenschap te vormen waarin samenwerking en vriendschappen bloeien.

Werkplaats-Theater zet zich in om een positieve impact te hebben op het welzijn van deelnemers en een inclusieve culturele ruimte te creëren waar iedereen welkom is.