Visie & Missie

Visie: “Onze visie is een wereld waarin het theater een afspiegeling is van de rijke diversiteit van de samenleving. We streven ernaar om grenzen te doorbreken en stereotypen te doorbreken door middel van gedifferentieerde programmering die de verscheidenheid aan menselijke ervaringen en talenten viert. In ons theater streven we naar een omgeving waarin creativiteit en expressie geen beperkingen kennen. We geloven dat inclusiviteit niet alleen een doel is, maar de kern vormt van een bloeiende artistieke gemeenschap die impact heeft op het individu en de maatschappij als geheel.”

Missie:  Het is onze missie om een inclusieve en diversiteit te stimuleren en een omgeving te creëren waarin mensen volledig kunnen deelnemen aan theater als dagbesteding. We streven ernaar diversiteit te omarmen en te vieren, waarbij we bruggen bouwen tussen verschillende achtergronden en ervaringen.

Doelstellingen:

  1. Toegankelijkheid en Inclusiviteit: Theater toegankelijk maken voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden, waarbij we een veilige en ondersteunende omgeving bieden die aansluit op hun behoeften.
  2. Diversiteit in de Spotlight: Het bevorderen van diversiteit op het podium en achter de schermen. We willen een brede waaier aan verhalen vertellen en talenten uit verschillende gemeenschappen verwelkomen.
  3. Persoonlijke Groei en Zelfexpressie: Individuen de kans bieden om hun persoonlijke groei te stimuleren en zichzelf uit te drukken door middel van theater, wat kan leiden tot verbeterd zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.
  4. Samenwerking en Gemeenschapsopbouw: Het creëren van een gemeenschap waarin mensen met verschillende achtergronden samenwerken, leren van elkaar en vriendschappen opbouwen.
  5. Beroepsontwikkeling: Het aanbieden van kansen voor deelnemers om hun vaardigheden in theaterproductie, regie, en andere aspecten van de podiumkunsten te ontwikkelen, waardoor ze mogelijkheden krijgen voor zelfontplooiing en mogelijk zelfs beroepsmatige kansen.

Activiteiten:

  1. Theaterworkshops: Wekelijkse workshops die gericht zijn op het ontwikkelen van acteer-, improvisatie- en expressieve vaardigheden.
  2. Producties en Voorstellingen: Reguliere voorstellingen waarin diverse verhalen worden verteld, met cast en crew die de rijkdom van verschillende achtergronden weerspiegelen.
  3. Samenwerkingen: Het aangaan van samenwerkingen met andere organisaties en gemeenschapsgroepen om de diversiteit in ons werk te vergroten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
  4. Ondersteuning en Individuele Aandacht: Individuele begeleiding en ondersteuning bieden aan deelnemers om hun specifieke behoeften te begrijpen en hen te helpen hun potentieel te bereiken.

Dit missievoorstel legt de nadruk op inclusiviteit, diversiteit en persoonlijke groei door middel van theater. Het doel is om een inspirerende ruimte te creëren waarin iedereen zich welkom voelt en zijn unieke talenten kan ontwikkelen

Doel: “Binnen een jaar willen we samen mooi theater maken. We willen dat iedereen zich herkent op het podium, ongeacht hun achtergrond. Dus, we gaan ons best doen om mensen met verschillende kleuren, talen en ervaringen mee te laten doen, zodat het echt een feest van verschillen wordt! Ons doel is om minstens maximaal  7 mensen blij te maken en te laten stralen op het podium. We willen dat iedereen zich welkom voelt en dat we samen iets prachtigs maken in het komende jaar… en daarna!”