Project “De Rechtsprekers” 2023

        “De Rechtsprekers”  

18 maart 2023 In Tilburg en 24 mei 2023 in het Willem 1 college in ‘s-Hertogenbosch. Onze voorstelling gaat over Machtsmisbruik / grensoverschrijdend gedrag in de zorg. In al hun kwetsbaarheid en intimiteit, zetten vier spelers zichzelf in de spotlights om te laten zien welke invloed grensoverschrijdend gedrag op hun leven heeft.

Allen met hetzelfde doel: begrip (h)erkenning van grensoverschrijdend gedrag wat maatschappelijk aandacht vraagt.

Een voorstelling die de blik van de toeschouwer spiegelt en diep naar binnen gaat. Aangrijpend authentiek en muzikaal. Een voorstelling die zorgt voor een gevoel van verbondenheid. De muziek is gecomponeerd door Frenk Reemer.

De voorstelling is bedoeld voor mensen met en zonder een verstandelijk beperking, voor mensen die te maken te hebben met grensoverschrijdend gedrag; familieleden/mantelzorgers, vrijwilligers, scholen zorginstellingen en andere belangstellenden.

Onze spelers zijn ervaringsdeskundigen en gaan met deze voorstelling het gesprek aan om samen met publiek, scholen en zorginstellingen dit probleem bespreekbaar te maken.

We werken met theater om maatschappelijke problemen te analyseren en verhalen te vertellen.

Deze voorstelling kunt u inhuren.